Bygger nyckelfärdiga hus
Lunkans Bygg är byggföretaget som bygger villor, renoverar, byter tak, byter kök och allt annat som har med hus och byggnation att göra. Genom bra och noggrant utförda arbeten har företaget fått många referenser och återkommande kunder som kan flytta in i helt färdigställda hus.
Lunkans Bygg bygger mest villor från färdiga plattor, bland annat åt den stora hustillverkaren Myresjöhus som tillverkar hus i många olika storlekar och utföranden. De är med under hela konstruktionsarbetet fram till inflyttning.
-Vi gör huset ”nyckelfärdigt” så att kunderna kan flytta in när vi är klara, säger Anders Lundkvist som startade Lunkans Bygg 2001 och idag har tre anställda.
Under en period hade företaget fler anställda, men det upplevde Anders som för stort. Fyra anställda är lagom. Risken blir annars att för mycket tid går åt till chefskap och administration.

Anders säger att det är viktigt att räkna på tidsåtgången vid nya uppdrag och att inte ta på sig för stora projekt. Största projektet ägde rum under den period då de var som flest anställda inom företaget, då tio lägenheter skulle sättas upp i Ulleråker. Som mest hade Anders då haft igång sju husbyggen samtidigt. Husen blev i och för sig färdigbyggda och slutresultatet blev bra.
- Men i efterhand kan jag känna att projektet blev för stort och att det kan finns ett värde i att inte bli för stora.

Jobben kommer främst in via referenser. Anders tror att det beror på att han och de anställda lämnar efter sig bra jobb.
-Bra jobb! Så enkelt är det. Kort och koncist. Sköter man sig så klarar man sig, säger Anders.
Lunkans Bygg

Bransch:
Bygg

Telefon: 070- 658 27 00


Email:
info@lunkans-bygg.com

Adress:
Lunkans Bygg
Rasbo Vallby 180
75596 Uppsala

| 13 SENASTE FÖRETAGEN